คลังหลักการ - Principles

บทนำ คลังหลักการ - Introduction to First Principles

หลายๆครั้งในการโต้วาที ผู้โต้วาทีเองมักพบปัญหาในการคิดหาเนื้อหา (Matter) ที่จะพูด หลักการพื้นฐานจึงเปรียบเสมือนกับแนวความคิดหรือตรรกะที่ผู้โต้วาทีสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการสร้างเคสของรูปแบบการโต้วาทีต่างๆ และ เห็นข้

คลังหลักการ - Principles

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - Criminal Justice System

กระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice System) คือ ทุกๆขั้นตอนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ การจับกุมผู้ต้องหา การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การขึ้นศาล ไปจนถึงการพิพากษา และ การลงโทษ โดยทั่วไปการโต้วาทีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุ