หลายๆครั้งในการโต้วาที ผู้โต้วาทีเองมักพบปัญหาในการคิดหาเนื้อหา (Matter) ที่จะพูด หลักการพื้นฐานจึงเปรียบเสมือนกับแนวความคิดหรือตรรกะที่ผู้โต้วาทีสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการสร้างเคสของรูปแบบการโต้วาทีต่างๆ และ เห็นข้อโต้แย้งหลักๆ (Main Clashes) ที่จะพบเจอในการโต้วาทีรอบนั้นๆ

สิ่งที่สำคัญของหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่การจดจำชื่อของหลักการหรือที่มา แต่เป็นความเข้าใจในตรรกะและเนื้อหาของตัวหลักการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการโต้วาทีต่างๆ ถ้าหากโต้วาทีไปถึงจุดหนึ่ง ผู้โต้วาทีจะพบว่าหลักการเหล่านี้จะคงเดิมและซ้ำๆ