คำจำกัดความ (Definition) ในการโต้วาทีคือความหมายของคำบางคำในญัตติสำหรับการโต้วาทีในแต่ละรอบ คำจำกัดความใช้ตีกรอบว่าในการโต้วาทีรอบนี้ต้องการโต้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้การโต้วาทีไม่สะเปะสะปะ ดังนั้นผู้ให้คำจำกัดความไม่จำเป็นต้องให้คำจำกัดความทุกคำ และไม่ต้องใช้นิยามตามพจนานุกรมเป๊ะๆ

ในการโต้วาทีแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ให้นิยาม

คำจำกัดความต้อง...

 • เกี่ยวข้องกับญัตติโดยตรง
 • เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของญัตติ
 • ยุติธรรม สามารถโต้เถียงได้

คำจำกัดความที่ไม่ยุติธรรม (Unfair Definitions)

บางครั้ง คำจำกัดความที่ฝ่ายเสนอตั้งขึ้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น คำจำกัดความเหล่านี้เรียกว่า คำจำกัดความที่ไม่ยุติธรรม

คำจำกัดความที่ไม่ยุติธรรม หลักๆ มี 4 ประเภท คือ

 1. Truism คือ คำจำกัดความที่คนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นจริง

ตัวอย่าง

ญัตติ: This house believes that the Sun rises from the East
หากจำกัดความคำและวลีในญัตตินี้ตรงตัว ("Sun rises" หมายถึงพระอาทิตย์ขึ้น และ "East" หมายถึงทิศตะวันออก) คำจำกัดความดังกล่าวจะเป็น Truism เนื่องจากพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกอยู่แล้ว ถือเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ฝ่ายค้านไม่สามารถเถียงได้ คำจำกัดความที่ญัตติต้องการน่าจะเป็นคำจำกัดความโดยนัยมากกว่า หากให้คำว่า "East" หมายถึงชาติตะวันออก และให้วลี "Sun rises" หมายถึงอิทธิพลหรือความเจริญ น่าจะได้การโต้วาทีเกี่ยวกับความเป็นมหาอำนาจของชาติเอเชียเช่นจีน การโต้วาทีด้วยคำจำกัดความนี้จะสมเหตุสมผลและโต้เถียงได้มากกว่า

 1. Tautology คือ คำจำกัดความที่วนไปวนมา เป็นความจริงในตัวเอง

ตัวอย่าง

ญัตติ: This house believes that it is better to rescue five citizens than to rescue one President
หากจำกัดความคำว่า "better" ว่าได้จำนวนชีวิตที่เยอะกว่า ฝ่ายค้านก็คงแพ้ตั้งแต่เริ่มโต้วาที เพราะเมื่อจำกัดความแบบนี้ ทำให้ญัตติเป็นจริงในตัวเอง (หมายเหตุ: ฝ่ายเสนอสามารถนำเรื่องได้จำนวนชีวิตมากกว่ามาพูดเป็นประเด็นให้ฝ่ายค้านโต้ได้ แต่ไม่สามารถนำมายึดเป็นคำจำกัดความที่ทั้งสองฝ่ายต้องโต้วาทีตาม)

 1. Squirrel คือ คำจำกัดความที่ไร้เหตุผล ไม่เข้ากับญัตติ

ตัวอย่าง

ญัตติ: This house would strictly monitor endangered black panthers
หากจำกัดความคำว่า "black panthers" ให้หมายถึงตัวละครในภาพยนตร์ Black Panther (Wakanda forever!) ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับญัตติ จะทำให้การโต้วาทีรอบนั้นๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ฝ่ายเสนอควรจำกัดความ "black panthers" ให้หมายถึงเสือดำตามปกติเพื่อให้การโต้วาทีเป็นไปอย่างราบรื่น

 1. Specific Knowledge คือ คำจำกัดความที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะเพื่อโต้วาที

ตัวอย่าง

ญัตติ: This house believes that governments should subsidize companies with a larger workforce to prevent their bankruptcy
หากจำกัดความคำว่า "companies" ให้หมายถึงบริษัทผลิตรถบรรทุกที่มีฐานการผลิตอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ฝ่ายตรงข้ามคงไม่มีความรู้ในเรื่องเฉพาะนี้ (แค่อ่านประโยคข้างบนก็ปวดหัวแล้ว) ดังนั้นควรจำกัดความให้หมายถึงบริษัทปกติ หรือจำกัดความให้แคบกว่านั้น แต่เป็นประโยชน์กว่าก็จะทำให้การโต้วาทีรอบนั้นๆ ดีขึ้น

สิ่งหนึ่งที่นักโต้วาทีมือใหม่มักทำคือพยายามทำให้ฝ่ายตรงข้ามโต้เคสตัวเองไม่ได้ จนให้คำจำกัดความที่เข้าข้างฝ่ายตัวเองจนเกินไป แม้ว่าในบางครั้งฝ่ายเสนอก็ควรให้คำจำกัดความที่เข้าข้างฝ่ายตัวเองเล็กน้อย แต่หากจำกัดความแคบหรือเข้าข้างตัวเองจนไม่สามารถโต้เถียงได้แล้ว การโต้วาทีรอบนั้นๆ ก็จะไม่ดี และฝ่ายเสนอเองก็จะได้คะแนนผู้พูดน้อยตามไปด้วย ดังนั้นนักโต้วาทีที่ดีไม่ควรกลัวฝ่ายตรงข้าม และควรให้คำจำกัดความที่ยุติธรรม เพื่อให้การโต้วาทีมีการโต้ตอบ (Engagement) มากๆ ทุกฝ่ายจะได้คะแนนผู้พูดสูงแม้จะแพ้ก็ตาม

การค้านคำจำกัดความ (Definitional Challenge)

หากฝ่ายค้านเห็นว่าคำจำกัดความที่ฝ่ายเสนอตั้งขึ้นไม่ยุติธรรม ผู้นำฝ่ายค้านสามารถค้านคำจำกัดความได้ โดย

 • กล่าวชัดเจนว่าจะค้านคำจำกัดความ เช่น
  “I would like to challenge the Government side’s definition”
 • อธิบายว่าเหตุใดจึงค้าน (ใช้ประเภทของคำจำกัดความที่ไม่ยุติธรรมด้านบนมาอ้าง)
 • ให้คำจำกัดความใหม่ทดแทน

ส่วนใหญ่แล้วเมื่อฝ่ายค้านค้านคำจำกัดความ ทั้งสองฝ่ายจะต้องโต้วาทีในคำจำกัดความของทั้งคู่อยู่ดี โดยใช้ประเด็นแบบ “ต่อให้…” (Even if) ทำให้การโต้วาทีรอบนั้นๆ จะยุ่งยากสำหรับทั้งนักโต้วาทีและกรรมการตัดสิน ดังนั้นฝ่ายค้านจึงไม่ควรค้านคำจำกัดความเว้นแต่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น