ข้อโต้แย้ง (Rebuttals) ในการโต้วาทีคือการให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ประเด็นที่อีกฝ่ายได้นำเสนอมานั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ไม่ควรทำ (Should not) - ในระดับนี้ผู้โต้วาทีควรอธิบายว่าประเด็นที่อีกฝ่ายได้กล่าวมามีข้อผิดพลาดในหลักการอย่างไร ทำไมในทางทฤษฎีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่อีกฝ่ายนำเสนอมานั้นไม่ถูกต้องและไม่สมควรทำ
  2. ทำไม่ได้ (Cannot) - ในระดับนี้ผู้โต้วาทีควรอธิบายว่าประเด็นที่อีกฝ่ายได้กล่าวมามีข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติอย่างไร เหตุใดการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หรือ เหตุใดประโยชน์และโทษที่อีกฝ่ายนำเสนอมาจะไม่เป็นความจริง
  3. ถึงแม้ว่า (Even if) - ถึงแม้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นจริง แต่สิ่งนั้นจะนำมาซึ่งโทษที่ใหญ่กว่า ระดับของข้อโต้แย้งนี้ถือเป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่จะชนะการโต้วาทีนั้นๆ แม้แต่ในกรณีที่ดีที่สุดของอีกฝ่าย

ข้อโต้แย้งที่ดี (Effective Rebuttals)

  • ข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดจะโต้แย้งกับหลักการ (principle) เบื้องหลังประเด็นนั้นๆ เพราะเป็นส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนได้
  • ข้อโต้แย้งที่รองลงมาคือโต้แย้งว่าการวางลักษณะตัวการ (characterization) ฝ่ายตรงข้ามนั้นบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไป ข้อโต้แย้งนี้ดีรองลงมาจากแบบแรกเพราะเปลี่ยนแปลงทดแทนได้ โดยวางลักษณะใหม่ และบอกถึงเหตุผลที่ลักษณะใหม่มีความแม่นยำมากกว่า
  • การโต้ตอบตัวอย่างหรือลักษณะจะไม่เป็นผลเพราะสามารถทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้พูดคนถัดไปอย่างง่ายดายเพียงแค่ยกตัวอย่างใหม่