เกร็ดความรู้ - Explainers

การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิคนผิวสี - Black Lives Matter

Black Lives Matter หรือชีวิตคนดำมีความหมาย เป็นกระแสการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนผิวดำในสหรัฐฯซึ่งเริ่มขึ้นในปีค.ศ.2012เมื่อชาวอเมริกันผิวขาวจอร์จ ซิมเมอร์แมน (George Zimmerman)ยิงชาวอเมริกันผิวสี

เกร็ดความรู้ - Explainers

วิกฤตเศรษฐกิจเวเนซูเอล่า - Venezuela Economic Crisis

ประเทศเวเนซูเอล่าเป็นประเทศในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบัน เวเนซูเอล่าเป็นรัฐล้มเหลว (Failed state) สกุลเงินของเวเนซูเอลา คือ Bolivar fuerte (VGF) อยู่ในสภาพด้อยค่ามากจนไม่มีใครอยากได้ (hyperinflation) นับจากปีค.ศ.2016

เกร็ดความรู้ - Explainers

ชาวโรฮิงญา - Rohingyas

ชาวโรฮิงญาคือใคร? ทำไมถึงพวกเขาถึงไม่ได้รับสิทธิจากรัฐพม่า? สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของชนกลุ่มน้อยนี้เป็นอย่างไร? ในอดีต ดินแดนซึ่งเป็นประเทศพม่าในปัจจุบันประกอบด้วยชนหลายกลุ่ม มีความหลากหลายทางศาสนา ภาษา วั

เกร็ดความรู้ - Explainers

อาหรับสปริง - Arab Spring

อาหรับสปริง (al-Thawrat al-Arabiyyah) หรือการปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution) คือปรากฏการณ์ล่มสลายของผู้นำเผด็จการในกลุ่มประเทศอาหรับ และการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองครั้งใหญ่ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปรากฏการณ์อาหรับสปริงเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 2010 ณ ประเทศตูนิ

เกร็ดความรู้ - Explainers

แนวคิดต่อต้านสหภาพยุโรป - Euroscepticism

Euroscepticism คือ แนวคิดของชาวยุโรปซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปหรือการรวมกลุ่มชาติยุโรป แนวคิดนี้แบ่งเป็นสองแบบ คือ แนวคิดที่ต่อต้านหลักการของสหภาพยุโรปและต้องการให้ประเทศออกจากสหภาพยุโรป (Hard euroscepticism) กับแนวคิดที่ไม่ได้ต้องการให้